Warszawa, 11.03.2020.

 

  Trenerzy zawodników i drużyn

  Towarzystwa Sportowego „Gwardia Warszawa”

  Rodzice i opiekunowie prawni zawodników

  Towarzystwa Sportowego „Gwardia Warszawa”

 

Szanowni Państwo

 

Mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa naszych zawodników poprzez zmniejszenie ryzyka zarażenia koronawirusem, biorąc pod uwagę decyzje podjęte przez Pana Premiera, rekomendowane przez Ministerstwo Sportu, Burmistrza Dzielnicy Mokotów oraz Główny Inspektorat Sanitarny, Zarząd Towarzystwa Sportowego „GWARDIA WARSZAWA” podjął uchwałę o czasowym / 16.03.2020 do 20.03.2020 / zawieszeniu zajęć treningowych. Decyzja ta jest spowodowana koniecznością ustalenia możliwości bezpiecznego korzystania z obiektów sportowych. Jednocześnie informujemy, iż trenerzy pozostają w gotowości do pracy. Wszystkie nieodbyte zajęcia zostaną zrealizowane w innych, uzgodnionych terminach. Zarząd TS „Gwardia Warszawa” będzie na bieżąco informował o nowych decyzjach.

 

Do wiadomości

Marcin Nowocień – Naczelnik Biura Sportu i Rekreacji Miasta st. Warszawy

 

 

           Za Zarząd

                  /-/

         Dariusz Morawa

               Prezes

  Towarzystwa Sportowego

  „GWARDIA WARSZAWA”