TOWARZYSTWO SPORTOWE „GWARDIA WARSZAWA”
02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 24/30 m.106
Regon: 146306326 NIP 9512360485
Zarejestrowany w ewidencji klubów sportowych – nr 250

Adres do korespondencji:
Towarzystwo Sportowe „GWARDIA WARSZAWA”
02-353 Warszawa, Szczęśliwicka 56 pok. 117

Email: tsgwardia@wp.pl, darekmorawa@wp.pl, judowawa@poczta.onet.pl
Telefon: +48 501 382 385


Skład Zarządu

Dariusz Morawa – Prezes Zarządu
Lidia Goluch – Wiceprezes Zarządu
Dariusz Grochowski – Skarbnik
Małgorzata Terlecka – Sekretarz
Zbigniew Strzelczyk – Członek Zarządu

Deklaracja członkowska: DEKLARACJA Członkowska TS Gwardia Warszawa RODO

Statut:
Statut 20.10.2016