O klubie

Towarzystwo Sportowe GWARDIA WARSZAWA powstało w roku 2012 z inicjatywy działaczy i trenerów Warszawskiego Klubu Sportowego „Gwardia”. Do roku 2016 funkcjonowało pod nazwą Mokotowskie Towarzystwo Sportowe „Gwardia Warszawa”. Działalność Klubu jest kontynuatorem działań słynnego, utytułowanego Klubu WKS Gwardia. W Klubie działają dwie sekcje sportowe: Judo oraz Piłki Nożnej, obejmujące szkoleniem ponad 300 zawodników. Towarzystwo Sportowego „GWARDIA WARSZAWA” ma wieloletnie doświadczenie w szkoleniu dzieci i młodzieży. W swoich działaniach korzysta z dotacji Urzędu Miasta oraz Urzędu Dzielnicy Mokotów realizując zadania publiczne.

Do zadań statutowych Klubu należą:

Organizacja szkolenia. Szkolenie obejmuje wyjazdy na zawody lokalne i ogólnopolskie oraz zajęcia treningowe prowadzone w grupach szkoleniowych przez licencjonowanych trenerów i instruktorów.
Organizacja współzawodnictwa – klub zapewnia opiekę medyczną, techniczną, opłaty sędziów, ubezpieczenie, opłaty związkowe, wynajem obiektów i urządzeń sportowych.
Organizacja obozów zimowych i letnich. Zabezpieczenie zakwaterowania i wyżywienia zawodników podczas wyjazdów na obozy sportowe. Zabezpieczenie transportu, opieki medycznej, ubezpieczenia.  

Zakup sprzętu sportowego oraz indywidualnego sprzętu sportowego. Zakup napojów i środków opatrunkowych.
Ubezpieczenie zawodników i trenerów – Wszyscy zawodnicy są objęci ubezpieczeniem NNW. Klub posiada ubezpieczenie OC.

Miejsce realizacji szkolenia – Polska
Szkolenie stacjonarne – Miasto stołeczne Warszawa
Współzawodnictwo – Polska
Zgrupowania sportowe – Europa
Grupy docelowe – 18 grup szkoleniowych / 12 Piłka Nożna, 6 Judo /
Wiek zawodników – roczniki 2015/2016  do 2004.
Ilość zawodników klubu – 302
Ilość trenerów – 12

Skład Zarządu

Prezes Zarządu Dariusz Morawa
Wiceprezes Zarządu Paweł Bielski
Skarbnik Zdzisław Dałek
Sekretarz Jerzy Borecki
Członek Zarządu Marcin Sieniuta

Działania podejmowane przez Towarzystwo Sportowe „Gwardia Warszawa” łączą się z działaniami dążącymi do osiągnięcia celów w zakresie wychowania, integracji społecznej, higieny życia osobistego oraz wartości poznawczych.