O klubie

Towarzystwo Sportowe GWARDIA WARSZAWA powstało w roku 2012 z inicjatywy działaczy i trenerów Warszawskiego Klubu Sportowego „Gwardia”. Do roku 2016 funkcjonowało pod nazwą Mokotowskie Towarzystwo Sportowe „Gwardia Warszawa”. Działalność Klubu jest kontynuatorem sportowych działań słynnego, utytułowanego Klubu WKS Gwardia. W Klubie działają dwie sekcje sportowe: Judo oraz Piłki Nożnej, obejmujące szkoleniem ponad 200 zawodników. Towarzystwo Sportowego „GWARDIA WARSZAWA” ma wieloletnie doświadczenie w szkoleniu dzieci i młodzieży. W swoich działaniach korzysta z dotacji Urzędu Miasta oraz Urzędu Dzielnicy Mokotów realizując zadania publiczne.

Do zadań statutowych Klubu należą:

Organizacja szkolenia. Szkolenie obejmuje wyjazdy na zawody lokalne i ogólnopolskie oraz zajęcia treningowe prowadzone w grupach szkoleniowych przez licencjonowanych trenerów i instruktorów.
Organizacja współzawodnictwa – klub zapewnia opiekę medyczną, techniczną, obsługę sędziowską, ubezpieczenie, opłaty związkowe, wynajem obiektów i urządzeń sportowych.
Organizacja obozów zimowych i letnich. Zabezpieczenie zakwaterowania i wyżywienia zawodników podczas wyjazdów na obozy sportowe. Zabezpieczenie obiektów sportowych, transportu, opieki medycznej, ubezpieczenia.                                                      Zakup sprzętu sportowego oraz indywidualnego sprzętu sportowego. Zakup napojów, odżywek i środków opatrunkowych.
Ubezpieczenie zawodników i trenerów – Wszyscy zawodnicy są objęci ubezpieczeniem NNW. Klub posiada ubezpieczenie OC.

Miejsce realizacji szkolenia – Polska
Szkolenie stacjonarne – Miasto stołeczne Warszawa
Współzawodnictwo – Polska
Zgrupowania sportowe – Europa
Grupy docelowe – 12 grup szkoleniowych / 8 Piłka Nożna, 4 Judo /
Wiek zawodników – roczniki od 2015/2016/2017 do 2005.
Ilość zawodników klubu – 230
Ilość trenerów – 11

Skład Zarządu

Prezes Zarządu Dariusz Morawa
Wiceprezes Zarządu Paweł Bielski
Skarbnik Mirosław Błachnio
Sekretarz Jerzy Borecki
Członek Zarządu Maciej Kwiatkowski

Działania podejmowane przez Towarzystwo Sportowe „Gwardia Warszawa” łączą się z działaniami dążącymi do osiągnięcia celów w zakresie wychowania, integracji społecznej, higieny życia osobistego oraz wartości poznawczych.